Mi az a feminizmus?

Bokodil

Mi az a feminizmus? Akkor te most ilyen feminista vagy? Mi az a gender? Mi köze a feminizmusnak a többi kisebbséghez? Mi az az üvegplafon és üvegfal jelenség? Létezik Magyarországon feminizmus? Mindent a modern feminista elméletekről!

Források:

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába – 9. fejezet: KEMELT DEMOGRÁFIAI CSOPORTOK NŐK, IDŐSEK, FIATALOK ÉS GYERMEKEK – Osiris (2006) https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_bevezetes_a_szociologiaba/ch09s03.htmlLetöltés: 2021.02.06.

Calás, M. – Smircich, L. (1996): From ’The Woman’s’ Pointof View: Feminist Approaches to Organization Studies,in: Clegg, S.– Hardy, C., Nord, W. R. (eds.) Handbook of Organization Studies, London, Sage

Calás, M. – Smircich, L. (2006): From ’The Woman’s’Point of View Ten Years Later: Towards A FeministOrganization Studies, in: The SAGE Handbook of Organization Studies, 2nd ed.

GABRIELE KUBY: A NEMEK FORRADALMA A GENDER FORRADALMA ~ A NEVELÉS ÁLLAMOSÍTÁSA, (KAIROSZ KIADÓ, 2008)

Giddens, A.: Szociológia, Osiris, Budapest (1995)

Julia Serano: A transzfeminizmus talányának megfejtése https://szabadnem.blog.hu/2017/01/15/a_transzfeminizmus_talanyanak_megfejtese Letöltés: 2021.02.06.

Vay Blanka: A saját queerfeminista házunk táján (2019) https://merce.hu/2019/03/17/a-sajat-queerfeminista-hazunk-tajan/ Letöltés: 2021.02.06.

Betlen Anna – Krizsán Andrea – Zentai Viola: PARTSZÉLRÔL A FŐSODORBA – Gender maintreaming kézikönyv (2009) http://konszenzus.org/wp-content/uploads/2014/07/Gender_mainstreaming_kezikonyv.pdfLetöltés: 2021.02.06

NAGY Beáta – PRIMECZ Henriett: NŐK ÉS FÉRFIAK A SZERVEZETBEN– KÍSÉRLET A MÍTOSZOK ELOSZLATÁSÁRA (2010) https://www.academia.edu/4528690/N%C5%91k_%C3%A9s_f%C3%A9rfiak_a_szervezetben_K%C3%ADs%C3%A9rlet_a_m%C3%ADtoszok_eloszlat%C3%A1s%C3%A1raLetöltés: 2021.02.06.

Szabó Mónika – Pál Mónika: A feminizmus, ami elválaszt és összeköt, avagy: Te milyen feminista vagy? (2016) https://www.researchgate.net/publication/321868541_A_feminizmus_ami_elvalaszt_es_osszekot_avagy_Te_milyen_feminista_vagyLetöltés: 2021.02.06.

Európai Parlament: A férfiak és nők fizetése közötti szakadék: okok és megoldási javaslatok (2020) https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200109STO69925/a-ferfiak-es-nok-fizetese-kozotti-szakadek-okok-es-megoldasi-javaslatokLetöltés: 2021.02.06.