Alap - indiai klasszikus zene: Shivkumar Sharma, Hariprasad Chaurasia, Sultan Khan, Gopalkrishnan,

Tilos Rádió Podcastok

GK

Shivkumar Sharma – Santur
Hariprasad Chaurasia – Bansuri
Raga Bhoopali


Sultan Khan – Sarangi
Gopalkrishnan – Violin
Fazal Qureshi – tabla
Raga Bhoopali


Shivkumar Sharma – Santur
Hariprasad Chaurasia – Bansuri
Shafaat Ahmed Khan – tabla
Raga Kirwani