Prevenció és előítéletek a pedofilellenes törvény kapcsán - beszélgetés Paksi Borbáláva

117 perc

Milyen talajra hullik a pedofil ellenes törvény, amely egyértelműen az előítéleteket erősíti, melyek már amúgy sem ritkák a magyar társadalomban. Milyen veszélyei vannak a teljes nevén “a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról”, és hogy kerül a csizma az asztalra, hogyan és mi célból keveredik a prevenció*, amellyel az oktatási törvénynek kéne foglalkoznia, ebbe a módosításba? “Ebbe a törvénybe való belehelyezéssel az egész prevenciós tevékenységet veszélyes dolognak mutatjuk,” –  mondja Paksi Borbála, szociológus, kutató , az ELTE PPK Pszichológiai Intézet munkatársa, a Viselkedéskutató Kft alapítója és ügyvezetője. Paksi Borbálával Görög Mása beszélgetett a Civil Rádióban.

*”A nevelési-oktatási intézmény saját pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottján és az intézményben iskola-egészségügyi szolgálatot ellátó szakemberen és az intézménnyel kötött együttműködési megállapodással rendelkező állami szerven kívül más személy vagy szervezet tanórai vagy egyéb, tanulók részére tartott foglalkozás keretében szexuális kultúrával, nemi élettel, nemi irányultsággal, szexuális fejlődéssel, a kábítószer fogyasztás káros hatásaival, az internet veszélyeivel és egyéb testi és szellemi egészségfejlesztéssel kapcsolatos foglalkozást (e § alkalmazásában a továbbiakban: program) csak akkor tarthat, ha jogszabályban kijelölt szerv nyilvántartásba vette.” – 9 paragrafus