Tevére magyar! - Demonstráció az elsivatagosodás ellen

Közéleti Kerekasztal

Mi már nem tudunk elmenni amellett, amilyen irányba alakulnak a környezeti folyamatok. Sürgősen szorgalmazzuk, hogy a környezeti javainkkal, örökségünkkel való gazdálkodás középpontjába kerüljenek az ökológia és a klíma szempontjai. Az össztársadalmi érdek azt diktálja, hogy elkerüljük a sivatagosodást, a mezőgazdaság visszaszorulását, a vizek pocsolyává és erekké zsugorodását, valamint városaink százezres léptékű oázisokká változását, hogy minél előbb áttérjünk a megtartó tájgazdálkodásra, amelynek szerves részét képezi a fenntartható vízgazdálkodás.Azért, hogy megszólítsuk a szélesebb nyilvánosságot, hogy a társadalmat alkotó felelős egyéneket és aktív csoportosulásokat összehozzuk, demonstrációt szerveztünk 2021. augusztus 11-én, szerdán 19:00-re a főváros V. kerületi Szabadság terére. Az akció részeként meg akartuk mutatni egy lehetséges jövő képét, amelyben Magyarország sivataggá változik, őshonos fajjá változnak az eddig szélsőséges tulajdonságú területekhez szokott élőlények, és mellettük az is gyökeresen megváltozik, amit mi magyar életformaként ismerünk és amit megélünk.