Globális ökopolitika - 1. Opponencia videóüzenetben

Közéleti Kerekasztal

Sorozatunk második alkalmán a Harmadik Út Globális ökopolitika-fejezete kerül terítékre, melyben Magyarország helyzetét elemeztük a világban, az EU-ban, és régiónkban.

“A klíma vagy a biodiverzitás védelmét szolgáló nemzetközi megállapodások nem az ismeretek és nem a jószándék híján bizonyulnak hatástalannak, hanem azért, mert a tárgyalóasztaloknál azok ülnek, akiknek haszna és hatalma a pazarló növekedés rendszerének fenntartásából származik.
A természet pusztulásának kárvallottjai pedig nem a Földet akarják megmenteni – erre nem is lennének képesek –, hanem a saját földjüket. Az ökológiai politika a helyi társadalmak önvédelmi harca a fejük felett intézkedő globális hálózatok, állami és államközi bürokráciák, személytelen automatizmusok és algoritmusok elnyomó uralma ellen. Egyetlen elvet ismerünk, melynek nevében a népek önrendelkezése korlátozható, s ez a szolidaritás. Globális egymásrautaltságunk belátása megköveteli, hogy felelősséget vállaljunk cselekedeteink, életvitelünk közvetett következményeiért, akkor is, ha ezek térben vagy időben tőlünk távol jelentkeznek.”

Felkért hozzászólók:

– Melegh Attila szociológus (videóüzenetben),
– Ablonczy Bálint újságíró,
– Böröcz József szociológus,
– Salát Gergely sinológus,
– Schiffer András és Tallár Ferenc.

Moderátor: Ficsor Benedek

1. rész, Opponencia videóüzenetben