Létforrásaink megőrzése és a vidék megújítása - 2. Pódiumvita

Közéleti Kerekasztal

Sorozatunk negyedik alkalmán a Harmadik Út azonos című, természetvédelemről és a vidék megtartásáról szóló fejezetét vitattuk meg vendégeinkkel.

“Olyan fejlesztésekre van szükség, amelyek a vidéki térségekben is tisztes megélhetést, a városival összemérhető életszínvonalat biztosítanak, de ezért nem áldozzák fel a vidéki életforma sajátosságait, kulturális és természeti értékeit. A vidékgazdaság fenntartható fejlesztése
– a többfunkciós agrárium szemléletéből kiindulva egyforma súlyt helyez a mezőgazdaság termelési, társadalmi és környezetmegőrző szerepére;
– sokszínű vidékgazdaságot épít, mely a kis- és közepes méretű birtokok együttműködésén alapuló, versenyképes egységek fejlesztésére törekszik, egyúttal növeli a nagybirtok környezeti és szociális felelősségvállalását;
– a helyi gazdaság fejlesztését helyezi előtérbe a globális rendszerekbe való betagozódással szemben;
– ösztönzi a fiatalok vidéki életkezdését és letelepedését;
– támogatja a közösségek önrendelkezését és innovatív kezdeményezéseit.”

Felkért hozzászólók:
– Jakubinyi László gyógypedagógus (Szimbiózis Alapítvány)
– Kovách Imre vidékszociológus
– Tóth Miklós közösségfejlesztő
– Erdődiné Visnyovszky Ágota természetvédelmi mérnök, humánökológus
– Kajner Péter és Pauló Gergely

Moderátor: Tompos Ádám

Helyszín: a Kossuth Klub emeleti nagyterme, Budapest V. ker. Múzeum utca 7.

A vitairat az https://okopolitika.hu/harmadik-ut oldalon olvasható, ugyanott a felkért opponensek bírálatai is elérhetőek (lesznek). Nyomtatásban a helyszínen, illetve az Írók Boltjában megvásárolható.