Konzervatív zöld politikai filozófia

Zöld Egyenlőség

Mi a konzervatív zöld filozófia? Mit jelent a környezet a konzervatív világnézetben? Milyen szerepe van a fenntarthatóságban a kisközösségeknek? Miért kell a saját környezetünkben kezdenünk a változást, változtatást? Balázs Zoltánnal, az ELKH Demokrácia- és Politikaelméleti Osztályának tudományos tanácsadójával Gébert Judit beszélget.

Mindannyian szükségét érezzük valamiféle keretrendszernek, világnézetnek, mely segít megérteni a világot magunk körül és magyarázatot ad arra is, hogy milyen feladataink vannak a természettel kapcsolatban. Konzervatív politikai filozófia egy ilyen lehetséges keretrendszer. Balázs Zoltánnal, az Eötvös Lóránd Kutatóhálózat Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet, Demokrácia- és Politikaelméleti Osztály, tudományos tanácsadójával Gébert Judit beszélget, többek között az alábbiakról. Mi a konzervativizmus? Lehet-e ideológiának nevezni? Mi a kiindulópontja? Melyek az alapgondolatai? Milyen gazdaságpolitikai gondolatai vannak? Hányféle konzervativizmus van? Hogyan magyarázza a konzervatív filozófia a kapcsolatunkat a környezettel? Miért fontos az egyensúly? Milyen viszonyt kell kialakítanunk az ökológiai válsággal szemben? Divatfogalom-e a fenntarthatóság? Mi a kisközösségek szerepe a fenntarthatóságban? Miért kell a saját környezetünkben kezdenünk a változást, változtatást? Hogyan viszonyul a konzervatív zöld filozófia a piac szerepéhez? Mi a szabad együttműködés világa? Mi az állam szerepe a környezeti problémák megoldásában? Mit gondol a konzervatív zöld filozófia a technológiai változásról? Mi a nagy zöld mozgalmak szerepe? Jobb, vagy baloldali a környezetfilozófia? Milyen pontokon tud a két irányzat esetleg kapcsolódni? Egy hagyományoktól megfosztott országban lehetséges-e a környezeti válság konzervatív kezelése?