Igaz-e? - Isten a bűnt gyűlöli, de a bűnöst szereti!?

Lelkifröccs

A gyülekezetünkben egy igehirdetéssel kapcsolatban több kérdés is felmerült. Az igehirdetésben Isten haragjáról és az eljövendő ítéletről volt szó, illetve arról, hogy a Jézus Krisztusban elrejtett élet hogyan menekül meg a harag elől. Isten haragjának kérdése sok gyülekezeti tagom számára elgondolkodtató volt, hiszen nehezen illeszthető Jézus Krisztus evangéliumi ábrázolásához. Ebben a Podcast adásban arra keresem a választ, hogy vajon igaz-e az a sok hangoztatott mondat: “Isten a bűnt gyűlöli, de a bűnöst szereti?”

A már-már bibliai magasságokban emelt – egyébként nem Bibliában található – mondattal, teológiailag jónéhány fontos dolog nincsen rendben. Az adásban bepillantást kívánok adni álláspontomba ezzel kapcsolatba. Így fogunk beszélni Isten haragjáról, illetve arról, hogy milyen veszélyekkel jár egy harag nélküli istenkép a keresztyén ember számára. Isten haragjának ténye, dinamikája és ezzel együtt végtelen kegyelme kimeríthetetlen téma és bizony kikutathatatlan rejtély tárgya. Nem minden kérdés megválaszolására törekszem tehát, hanem egy általános képet igyekszem adni a kérdésről.